ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI w ŚWINOUJŚCIU
POGOTOWIE: 91 321 59 65 · WYŚLIJ WIADOMOŚĆ (SKARGI I WNIOSKI)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świnoujściu informuje, że w związku z modernizacją sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody w dniu 13.10.2021, w godz. od 8.00 do godz. 12.00. przy ul. Głębokiej ( od ul. 1 Maja do ul. Warzywnej).

Za utrudnienia przepraszamy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świnoujściu informuje, że w związku z budową przyłącza wodociągową w ul. Chrobrego, może wystąpić obniżone ciśnienie wody doprowadzanej do posesji przy ul. Chrobrego (odcinek od ul. Sienkiewicza do Uzdrowiskowej), Uzdrowiskowej, Trentowskiego, Kapitańskiej, Komandorskiej, Aleja Interferie, Cieszkowskiego, Orzeszkowej, Słowackiego (odcinek od ul. Chrobrego do Krzywoustego) od godziny 9:00 do 13:00 w dniu 29.07.2021r.

Za utrudnienia przepraszamy.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu informuje, że od dnia 01.07.2021 r. kasa w zakładzie została zlikwidowana,
a płatności za faktury na konto Spółki można dokonywać bez prowizji w Banku Pekao S.A. przy ulicy:

 • Monte Cassino 7,
 • Piłsudskiego 4.

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W ŚWINOUJŚCIU

ogłasza nabór na stanowisko:

 • Specjalisty ds. technicznych w Wydziale Oczyszczania Ścieków

Kandydaci na to stanowisko powinni posiadać:

 • Wykształcenie – wyższe; preferowane kierunki związane z oczyszczaniem ścieków lub wykształcenie i doświadczenie w zakresie prac warsztatowych przy naprawach mechanicznych maszyn i urządzeń lub średnie techniczne z co najmniej pięcioletnim doświadczeniem w zakresie eksploatacji oczyszczalni ścieków.
 • Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w prowadzeniu eksploatacji oczyszczalni ścieków oraz znajomość języka niemieckiego w mowie i w piśmie.
 • Znajomość zagadnień z zakresu ustaw - prawo wodne, prawa ochrony środowiska, o odpadach.
 • Umiejętność obsługi komputera i wykorzystywania danych zebranych w bazie danych oraz analizowania wyników.
 • Wymagana dyspozycyjność w przypadku zaistnienia awarii.

Do zakresu obowiązków m.in. należeć będzie współuczestnictwo w nadzorze nad prowadzeniem eksploatacji oczyszczalni ścieków, organizowanie działań oraz nadzór nad bieżącą pracą instalacji oczyszczalni ścieków, nadzór nad przebiegiem prac remontowych i procesów technologicznych.

Nabór na w/w stanowisko związany jest docelowo z planowanym przez Spółkę zatrudnieniem na stanowisko Kierownika Wydziału Oczyszczania Ścieków.

Zgłoszenia należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na formularzu „ kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie” dostępnym na stronie internetowej : http://www.zwik.swi.pl do dnia 10.08.2021r.

Wszelkich informacji udziela Dział Zatrudnienia i Płac tel. 91 321 42 86. W. 36.

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O W ŚWINOUJŚCIU

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO: STARSZA/Y KSIĘGOWA/Y.

 

Nazwa zawodu/stanowisko: starsza/y księgowa/y.
Rodzaj umowy: na czas określony, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
Wymiar czasu pracy: pełny w godz. od 7.00 do 15.00.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
Wykształcenie: wyższe ekonomiczne.
Doświadczenie zawodowe: minimum 3 lata na stanowisku księgowej.
Doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych.
Biegła znajomość obsługi komputera, w tym pakiety MS Office.

WYMAGANIA POŻĄDANE:
Umiejętność samodzielnego organizowania i planowania pracy.

PROPONOWANY ZAKRES OBOWIĄZKÓW NA W/W STANOWISKU:

 • Obsługa elektroniczna systemu bankowego w tym drukowanie wyciągów bankowych i sporządzanie przelewów na podstawie zaakceptowanych dokumentów księgowych.
 • Windykacja należności od kontrahentów w tym sporządzanie wezwań do zapłaty i współpraca z Biurem Radców Prawnych ZWiK Sp. z .o.o.
 • Dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych w tym do rejestrów VAT.
 • Sporządzanie i sprawdzanie wydruków rejestrów VAT.
 • Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
 • Ewidencja wyposażenia pracowników.
 • Rozliczanie inwentaryzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia.
 • Sporządzanie i księgowanie deklaracji PFRON.
 • Ewidencja, analiza i kontrola ZFŚS w tym współpraca z Działem Zatrudnienia i Płac.
 • Sporządzanie not księgowych.
 • Analiza kont księgi głównej.

Wysokość wynagrodzenia (brutto): 4.200,00 zł

Data rozpoczęcia zatrudnienia: WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2021.

Dokumenty składać w siedzibie ZWiK Sp. z o.o. ul. Kołłątaja 4 w Świnoujściu w terminie do: 28.07.2021 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świnoujściu informuje, że w dniu 07.05.2021r w godzinach od 8.00 - 12.00 nastąpi przerwa w dostawie wody przy ulicy Karsiborskiej na odcinku od ulicy Grunwaldzkiej do ulicy Nowokarsiborskiej. Przerwa spowodowana będzie awarią przyłącza.

Za utrudnienia przepraszamy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu, informuję o udzieleniu wsparcia finansowego w wysokości 1.400,00 zł na stworzenie Ośrodka Egzaminacyjnego do przeprowadzenia Państwowego Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie / pracownik pomocniczy obsługi hotelowej dla uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Świnoujściu.

Powyższe wpisuje się w przyjęte przez naszą Spółkę standardy dotyczące wspierania inicjatyw społeczności lokalnej w zakresie edukacji młodzieży przebywającej w Specjalnych Ośrodkach Szkolno- Wychowawczych w celu wyrównywania ich szans w życiu.

W dniu 4 maja 2021r.(wtorek) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. będzie nieczynny. Powyższy dzień wyznaczony został jako dzień wolny od pracy za święto przypadające w sobotę 1 maja 2021 r. Podstawa prawna : art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze. zm.)

Dane teleadresowe

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Kołłątaja 4
72-600 Świnoujście

NIP:855-00-24-412
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sąd rejestrowy:
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,
XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Lokalizacja
© 2016 Projekt i wykonanie: FN-Serwis Sp. J.