ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI w ŚWINOUJŚCIU
POGOTOWIE: 91 321 59 65 · WYŚLIJ WIADOMOŚĆ (SKARGI I WNIOSKI)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świnoujściu informuje, że w dniu 07.05.2021r w godzinach od 8.00 - 12.00 nastąpi przerwa w dostawie wody przy ulicy Karsiborskiej na odcinku od ulicy Grunwaldzkiej do ulicy Nowokarsiborskiej. Przerwa spowodowana będzie awarią przyłącza.

Za utrudnienia przepraszamy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu, informuję o udzieleniu wsparcia finansowego w wysokości 1.400,00 zł na stworzenie Ośrodka Egzaminacyjnego do przeprowadzenia Państwowego Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie / pracownik pomocniczy obsługi hotelowej dla uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Świnoujściu.

Powyższe wpisuje się w przyjęte przez naszą Spółkę standardy dotyczące wspierania inicjatyw społeczności lokalnej w zakresie edukacji młodzieży przebywającej w Specjalnych Ośrodkach Szkolno- Wychowawczych w celu wyrównywania ich szans w życiu.

W dniu 4 maja 2021r.(wtorek) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. będzie nieczynny. Powyższy dzień wyznaczony został jako dzień wolny od pracy za święto przypadające w sobotę 1 maja 2021 r. Podstawa prawna : art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze. zm.)

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W ŚWINOUJŚCIU

ogłasza nabór na stanowisko:

INSPEKTORA DS. TECHNICZNYCH / MISTRZA W WYDZIALE SIECI

Kandydaci na to stanowisko powinni posiadać:

 • wykształcenie – wyższe lub średnie techniczne; preferowany kierunek- inżynieria środowiska lub pokrewne.
 • wiedzę teoretyczną w zakresie sieci i przyłączy wod. –kan.
 • znajomość ustawy Prawo budowlane.
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość oraz umiejętność wykorzystywania pakietu MS Office

Dodatkowym atutem będzie:

 • posiadanie uprawnień budowlanych w zakresie sieci i przyłączy wod-kan
 • znajomość zasad kosztorysowania w zakresie robót dotyczących sieci i przyłączy wod-kan
 • wiedza praktyczna i doświadczenie w zakresie realizacji, eksploatacji sieci i przyłączy wod-kan

Do zakresu obowiązków m.in. należeć będzie: przygotowywanie dokumentów i procedur dla zadań inwestycyjnych i remontowych; prowadzenie eksploatacji sieci i przyłączy wod. kan.; organizacja pracy podległym pracownikom Wydziału Sieci; określanie szacunkowej wartości prac projektowych i budowy sieci wod-kan; opiniowanie zakresów merytorycznych projektów wykonywanych na zlecenie ZWiK ; redagowanie warunków przyłączenia do sieci wod. kan.; udział w odbiorach przyłączy i sieci wod.kan.

Zgłoszenia należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na formularzu „ kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie” dostępnym na stronie internetowej : http://www.zwik.swi.pl do dnia 12.05.2021r.

Wszelkich informacji udziela Dział Zatrudnienia i Płac tel. 91 321 42 86. W. 36.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świnoujściu informuje, że w związku z modernizacją sieci wodociągowej w ul. 1-go Maja, nastąpi przerwa w dostawie wody w całej dzielnicy Karsibór z wyjątkiem ul. Wąskiej oraz odcinka ul. 1-go Maja od ul.Mostowej do ul. Wąskiej od godziny 11:00 do 14:00 w dniu 25.03.2021r.

Za utrudnienia przepraszamy

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W ŚWINOUJŚCIU
ogłasza nabór na stanowiska:

Specjalisty ds. technicznych w Wydziale Oczyszczania Ścieków

Kandydaci na to stanowisko powinni posiadać:

 • Wykształcenie – wyższe; preferowane kierunki związane z oczyszczaniem ścieków lub średnie techniczne z co najmniej pięcioletnim doświadczeniem w zakresie eksploatacji oczyszczalni ścieków.
 • Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w prowadzeniu eksploatacji oczyszczalni ścieków oraz znajomość języka niemieckiego w mowie i w piśmie.
 • Umiejętność obsługi komputera i wykorzystywania danych zebranych w bazie danych oraz analizowania wyników.
 • Wymagana dyspozycyjność w przypadku zaistnienia awarii.

Do zakresu obowiązków m.in. należeć będzie współuczestnictwo w nadzorze nad prowadzeniem eksploatacji oczyszczalni ścieków, organizowanie działań oraz nadzór nad bieżącą pracą instalacji oczyszczalni ścieków, nadzór nad przebiegiem procesów technologicznych.

Nabór na w/w stanowisko związany jest docelowo z planowanym przez Spółkę zatrudnieniem na stanowisko Kierownika Wydziału Oczyszczania Ścieków.

Specjalisty ds. technicznych w Wydziale Produkcji Wody

 • Wykształcenie – wyższe techniczne; preferowane kierunki związane z uzdatnianiem wody
 • Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w prowadzeniu eksploatacji ujęć wody i stacji uzdatniania wody
 • Umiejętność obsługi komputera i wykorzystywania danych zebranych w bazie danych oraz analizowania wyników.
 • Wymagana dyspozycyjność w przypadku zaistnienia awarii

Do zakresu obowiązków m. in. należeć będzie współuczestnictwo w nadzorze nad prowadzeniem eksploatacji ujęć wody i stacji uzdatniania wody, organizowanie działań oraz nadzór nad bieżącą pracą instalacji ujęć i stacji uzdatniania wody, nadzór nad przebiegiem procesów technologicznych.

Nabór na w/w stanowisko związany jest docelowo z planowanym przez Spółkę zatrudnieniem na stanowisko Kierownika Wydziału Produkcji Wody.

Zgłoszenia należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na formularzu "kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie" dostępnym na stronie internetowej: http://www.zwik.swi.pl do dnia 28.02.2021r.
Wszelkich informacji udziela Dział Zatrudnienia i Płac tel. 91 321 42 86. W. 36.

2021rachmistrz

Nabór        Formularz

ZARZĄDZENIE
NR ZA/0114/2020, dnia 30.11.2020 r.

Prezesa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu 

w sprawie zasad udzielania prolongat płatności za dostawę wody i odbiór
ścieków, w związku z ograniczeniem działalności z powodu wprowadzenia stanu
epidemicznego w Polsce spowodowanego wirusem SARS-CoV-2

 

Pobierz pełną treść zarządzenia

Pobierz wniosek o udzielenie prolongaty

ZWiK Sp. z o.o. w Świnoujściu, informuje o udzieleniu wsparcia finansowego w wysokości 1000,00 zł na zakup art. spożywczych dla dzieci z Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Lubinie.

Oferowane dla dzieci i młodzieży z Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Lubinie wsparcie finansowe, wpisuje się w przyjęte przez naszą Spółkę standardy dotyczące wspierania inicjatyw społeczności lokalnej, w zakresie kształtowania i rozwijania postaw ludzkich, lepszego rozwoju dzieci i młodzieży przebywających w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych oraz wyrównywania ich szans w życiu.

Zarządzenie
nr 0028/2020 z dnia 24.08.2020 r.
Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu
w sprawie organizacji pracy Działu
Zbytu, Kasy i Sekretariatu w Zakładzie
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu
w obliczu odpowiedzialności za zdrowie własne, współpracowników i petentów,
w celu zapewnienia bezpieczeństwa w budynkach Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu (zw. dalej ZWiK), związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 zarządzam:

Ogranicza się z dniem 24.08.2020 r. do odwołania wstęp dla osób z zewnątrz do budynku ZWiK zlokalizowanego przy ul. Kołłątaja 4 w Świnoujściu.

Obsługa interesantów przez pracowników Działu Zbytu ( umowy na dostawę wody i odbiór ścieków, rozliczenia za dostawę wody i odbiór ścieków) odbywa się poprzez kontakt telefoniczny 91 506 53 50, 91 506 53 52 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej do odwołania Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
Obsługa interesantów przez pracowników Sekretariatu odbywa się poprzez kontakt telefoniczny 91 506 53 30 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej zwik@zwik. fn.pl .
Kontakt osobisty w siedzibie ZWiK w sprawach pilnych, niecierpiących zwłoki, które nie mogą być załatwione w sposób określony powyżej. możliwy jest po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr tel: 91 506 53 50. 91 506 53 52. 91 506 53 30.

Zawiesza się do odwołania funkcjonowanie Kasy. Wpłaty bez prowizji można dokonywać w Oddziałach Banku Pekao SA mieszczących się przy ulicy :
Monte Cassino 7
Piłsudskiego 4
Wojska Polskiego 1/5 ( w budynku Urzędu miasta na parterze.)
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Dane teleadresowe

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Kołłątaja 4
72-600 Świnoujście

NIP:855-00-24-412
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sąd rejestrowy:
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,
XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Lokalizacja
© 2016 Projekt i wykonanie: FN-Serwis Sp. J.