ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI w ŚWINOUJŚCIU
POGOTOWIE: 91 321 59 65 · WYŚLIJ WIADOMOŚĆ (SKARGI I WNIOSKI)

Zgłoszenia wymiany wodomierza-podlicznika w celu dokonania oplombowania wodomierza można dokonać osobiście w naszym Zakładzie przy ul. Daszyńskiego 38, pisemnie na adres Spółki tj. ul. Kołłątaja 4 lub ul. Daszyńskiego 38, telefonicznie (nr tel. (091) 321-59-65 wew. 32) lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Po dokonaniu wymiany wodomierz wymontowany prosimy pozostawić do wglądu naszych pracowników, którzy będą zakładać plombę na nowy wodomierz.

Jednocześnie informujemy, iż usługa odbioru i plombowania podlicznika, inaczej niż wodomierza głównego, jest usługą płatną, co wynika z faktu, iż koszty z tym związane nie dotyczą wszystkich odbiorców wody i nie mogą być wliczane do ceny dostawy wody. Podstawowy koszt tej usługi, w przypadku jej realizowania w terminie wskazanym przez odbiorcę, wg aktualnie zatwierdzonego cennika usług dodatkowych, to kwota – 74,00 zł netto + VAT (brutto: 91,02 zł). Istnieje jednak możliwość zastosowania obniżonej opłaty – 12,20 zł + VAT (brutto: 15,01 zł), w przypadku skorzystania z usługi grupowej, w ramach której ZWiK dokona we wskazanym dalej dniu plombowania podliczników w zgłoszonych lokalach. Usługa grupowego plombowania, jest świadczona, w roku 2021, w drugi i czwarty piątek miesiąca, w godzinach od 7:30-15:00, przy czym dotyczy to tych dni, które są dniami roboczymi. Warunkiem skorzystania z usługi grupowej jest przesłanie elektroniczne lub złożenie w sekretariacie ZWiK, zdjęć ze stanami licznika wodomierza zdemontowanego i nowozainstalowanego, w ciągu trzech dni roboczych od daty wymiany i zapewnienie obecności lokatora, w najbliższy piątek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, w godzinach od 7:30 do 15:00, w celu wykonania odbioru i plombowania wodomierza. W wyjątkowych sytuacjach losowych, po kontakcie telefonicznym jak wyżej podano, możliwe jest wykonanie usługi w kolejny piątek ze wskazanych. Zdjęcia można przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wraz z informacją o adresie lokalu, gdzie dokonano wymiany i telefonem kontaktowym do odbiorcy.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu, informuje o udzieleniu wsparcia finansowego w wysokości 2.500,00 zł na przystosowanie pomieszczenia gospodarczego na pomieszczenie do praktyki nauki zawodu zajęć realizowanych dla kierunku: pracownik pomocniczy obsługi hotelowej w Branżowej Szkole I Stopnia. W Branżowej Szkole uczą się uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Powyższe wpisuje się w przyjęte przez naszą Spółkę standardy dotyczące wspierania inicjatyw społeczności lokalnej w zakresie edukacji młodzieży przebywającej w Specjalnych Ośrodkach Szkolno- Wychowawczych w celu wyrównywania ich szans w życiu.

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W ŚWINOUJŚCIU
ogłasza nabór na stanowisko:
SPECJALISTY DS. TECHNICZNYCH

Kandydat powinien posiadać co najmniej średnie wykształcenie mechaniczne lub związane z oczyszczaniem ścieków. Rozpatrywane będą także oferty kandydatów bez doświadczenia, w celu przygotowania do pełnienia nadzoru nad pracą oczyszczalni. Kandydaci na to stanowisko powinni posiadać:

 • Wykształcenie – co najmniej średnie; preferowane kierunki związane z oczyszczaniem ścieków lub mechaniczne.
 • Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w prowadzeniu eksploatacji oczyszczalni ścieków oraz znajomość języka niemieckiego w mowie i w piśmie.

Do zakresu obowiązków, należeć będzie m.in. udział w nadzorze nad prowadzeniem eksploatacji oczyszczalni ścieków , organizowanie działań oraz nadzór nad bieżącą pracą instalacji oczyszczalni ścieków. W przypadku osoby zatrudnionej w celu przygotowania zawodowego, w pierwszym roku przewidziano przydzielanie do pracy w różnych podzespołach organizacyjnych oczyszczalni ścieków celem umożliwienia poznania całego procesu technologicznego.

Nabór na w/w stanowisko związany jest docelowo z planowanym przez Spółkę zatrudnieniem na stanowisko Mistrza Wydziału Oczyszczania Ścieków.

Zgłoszenia należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na formularzu „ kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie” dostępnym na stronie internetowej : http://www.zwik.swi.pl do dnia 17.12.2021r.

Wszelkich informacji udziela Dział Zatrudnienia i Płac tel. 91 321 42 86. W. 36.

Wobec wzrostu zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w obliczu odpowiedzialności za zdrowie własne, współpracowników i petentów, w celu zapewnienia bezpieczeństwa w obiektach Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu (zw. dalej ZWiK) ogranicza się z dniem 15.11.2021 r. wstęp dla osób z zewnątrz do obiektu ZWiK zlokalizowanego przy ul. Daszyńskiego 38 w Świnoujściu. Obsługa interesantów w tym w obiekcie będzie realizowana zdalnie poprzez :

 1. Obsługa interesantów przez pracowników Wydziału Sieci – tel. 91 321 59 65 , e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
 2. Pogotowie wod. – kan - tel. 91 321 59 65 .
 3. Interwencje w sprawie sieci kanalizacyjnej – tel. 91 321 59 35 , e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
 4. Kontakt osobisty w siedzibie ZWiK w sprawach pilnych, niecierpiących zwłoki, które nie mogą być załatwione w sposób określony powyżej, możliwy jest po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr tel: 91 321 59 65.

Wodociągi Miasta Świnoujście informują odbiorców, że w dniu dzisiejszym 09.11.2021r. z powodu awarii na sieci wodociągowej wystąpiła czasowa przerwa w dostawie wody.
Wyłączeniem zostały objęte budynki przy ulicy Grunwaldzkiej oraz budynki w ulicach bocznych od ulicy Grunwaldzkiej, w całym mieście może także wystąpić obniżone ciśnienie wody.

Przewidywany czas przywrócenia dostawy wody godzina 18:00-19:00.
Za utrudnienia przepraszamy.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świnoujściu informuje, że w związku z budową przyłącza wodociągową w ul. Chrobrego, może wystąpić obniżone ciśnienie wody doprowadzanej do posesji przy ul. Chrobrego (odcinek od ul. Sienkiewicza do Uzdrowiskowej), Uzdrowiskowej, Trentowskiego, Kapitańskiej, Komandorskiej, Aleja Interferie, Cieszkowskiego, Orzeszkowej, Słowackiego (odcinek od ul. Chrobrego do Krzywoustego) od godziny 9:00 do 13:00 w dniu 29.07.2021r.

Za utrudnienia przepraszamy.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu informuje, że od dnia 01.07.2021 r. kasa w zakładzie została zlikwidowana,
a płatności za faktury na konto Spółki można dokonywać bez prowizji w Banku Pekao S.A. przy ulicy:

 • Monte Cassino 7,
 • Piłsudskiego 4.

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W ŚWINOUJŚCIU

ogłasza nabór na stanowisko:

 • Specjalisty ds. technicznych w Wydziale Oczyszczania Ścieków

Kandydaci na to stanowisko powinni posiadać:

 • Wykształcenie – wyższe; preferowane kierunki związane z oczyszczaniem ścieków lub wykształcenie i doświadczenie w zakresie prac warsztatowych przy naprawach mechanicznych maszyn i urządzeń lub średnie techniczne z co najmniej pięcioletnim doświadczeniem w zakresie eksploatacji oczyszczalni ścieków.
 • Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w prowadzeniu eksploatacji oczyszczalni ścieków oraz znajomość języka niemieckiego w mowie i w piśmie.
 • Znajomość zagadnień z zakresu ustaw - prawo wodne, prawa ochrony środowiska, o odpadach.
 • Umiejętność obsługi komputera i wykorzystywania danych zebranych w bazie danych oraz analizowania wyników.
 • Wymagana dyspozycyjność w przypadku zaistnienia awarii.

Do zakresu obowiązków m.in. należeć będzie współuczestnictwo w nadzorze nad prowadzeniem eksploatacji oczyszczalni ścieków, organizowanie działań oraz nadzór nad bieżącą pracą instalacji oczyszczalni ścieków, nadzór nad przebiegiem prac remontowych i procesów technologicznych.

Nabór na w/w stanowisko związany jest docelowo z planowanym przez Spółkę zatrudnieniem na stanowisko Kierownika Wydziału Oczyszczania Ścieków.

Zgłoszenia należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na formularzu „ kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie” dostępnym na stronie internetowej : http://www.zwik.swi.pl do dnia 10.08.2021r.

Wszelkich informacji udziela Dział Zatrudnienia i Płac tel. 91 321 42 86. W. 36.

Dane teleadresowe

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Kołłątaja 4
72-600 Świnoujście

NIP:855-00-24-412
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sąd rejestrowy:
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,
XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Lokalizacja
© 2016 Projekt i wykonanie: FN-Serwis Sp. J.