ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI w ŚWINOUJŚCIU
POGOTOWIE: 91 321 59 65 · WYŚLIJ WIADOMOŚĆ (SKARGI I WNIOSKI)

Zarządzenie
nr 0028/2020 z dnia 24.08.2020 r.
Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu
w sprawie organizacji pracy Działu
Zbytu, Kasy i Sekretariatu w Zakładzie
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu
w obliczu odpowiedzialności za zdrowie własne, współpracowników i petentów,
w celu zapewnienia bezpieczeństwa w budynkach Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu (zw. dalej ZWiK), związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 zarządzam:

Ogranicza się z dniem 24.08.2020 r. do odwołania wstęp dla osób z zewnątrz do budynku ZWiK zlokalizowanego przy ul. Kołłątaja 4 w Świnoujściu.

Obsługa interesantów przez pracowników Działu Zbytu ( umowy na dostawę wody i odbiór ścieków, rozliczenia za dostawę wody i odbiór ścieków) odbywa się poprzez kontakt telefoniczny 91 506 53 50, 91 506 53 52 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej do odwołania Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
Obsługa interesantów przez pracowników Sekretariatu odbywa się poprzez kontakt telefoniczny 91 506 53 30 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej zwik@zwik. fn.pl .
Kontakt osobisty w siedzibie ZWiK w sprawach pilnych, niecierpiących zwłoki, które nie mogą być załatwione w sposób określony powyżej. możliwy jest po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr tel: 91 506 53 50. 91 506 53 52. 91 506 53 30.

Zawiesza się do odwołania funkcjonowanie Kasy. Wpłaty bez prowizji można dokonywać w Oddziałach Banku Pekao SA mieszczących się przy ulicy :
Monte Cassino 7
Piłsudskiego 4
Wojska Polskiego 1/5 ( w budynku Urzędu miasta na parterze.)
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Informujemy, iż dnia 14 sierpnia 2020 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. będzie nieczynny w związku z dniem wolnym od pracy za dzień 15 sierpnia 2020 r.

Za utrudnienia przepraszamy

Informujemy, że od dnia 03.08.2020 r. możecie Państwo dokonywać wpłat bez prowizji w Banku Pekao S.A. w Świnoujściu, za otrzymane faktury z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu.

Kasy Banku Pekao S.A. mieszczą się przy ulicy:

  • Monte Cassino 7
  • Piłsudskiego 5
  • Wojska Polskiego 1/5 w budynku Urzędu Miasta na parterze.

Zarządzenie nr EA/ZA/0020/2020 z dnia 01.07.2020 r
Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu

o zasadach pracy ZWiK Sp. z o.o. w okresie pandemii koronawirusa COVID-19

W związku z pandemią choroby CODIV-19 wprowadza się następujące zasady pracy:

§ 1

W budynkach ZWiK Sp. z o.o. i na terenie do nich przynależnym obowiązkowe jest noszenie maseczek ochronnych zasłaniających usta i nos; wejście bez maseczki jest zabronione. Wchodząc do budynku należy zdezynfekować ręcę.

§ 2

  1. Kasa funkcjonuje w dotychczasowych godzinach, jt. od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:00 do 14:30.
  2. Przywraca się rzeczywiste odczyty wodomierzy w budynkach.

§ 3

Uchyla się Zarządzenie nr 0007/2020 z 12 marca 2020 r. w sprawie ogranizacji pracy Działu Zbytu, Kasy i Sekretariatu w ZWiK Sp. z o.o.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informujemy Państwa, że z dniem 08.06.2020r. otwieramy dla interesantów
budynek ZWiK sp. z o.o. przy ul. Kołłątaja 4.

Sekretariat przyjmuje interesantów w godzinach od 07:00 do 15:00
Dział Zbytu przyjmuje interesantów w godzinach od 07:00 do 15:00
KASA czynna będzie w niezmienionych godzinach od 11:00 do 14:30

Jednocześnie przypominamy o obowiązku noszenia maseczek w pomieszczeniach zamkniętych.

Dla naszego i Państwa bezpieczeństwa zachęcamy Państwa do korzystania z kontaktu droga mailową lub telefoniczną.
Dział Zbytu – tel. 91 506 53 30, 91 506 53 52, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Sekretariat – tel.91 506 53 30, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o o.o. w Świnoujściu jako producent organiczno-mineralnego środka poprawiającego właściwości gleby pn. „DUOPLON”, chciałby zainteresować swoim produktem i przedstawić jego właściwości do oceny przydatności dla przyszłych odbiorców tego produktu . Jest to produkt zawierający duże ilości wapna, które zalecane są szczególnie na glebach kwaśnych do poprawy pH. Istnieje również możliwość dodania składników mineralnych do w/w środka według indywidualnych potrzeb. Do Państwa informacji udostępniamy decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwalającą na wprowadzenie do obrotu tego produktu , razem z instrukcją jego stosowania.

W celu wypróbowania działania polepszacza gleby stwarzamy możliwość odbioru darmowej (ok. 25 Mg) partii próbnej, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu. Informujemy również, iż stosowanie polepszacza gleby w odróżnieniu od nawozu nie jest zabronione na glebach leżących w obszarach chronionych. Po wypróbowaniu środka zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w przetargu na zakup w/w polepszacza , który ZWiK Sp. z o.o. zamierza ogłosić na przełomie czerwiec/lipiec na stronie ZWiK oraz platformie zakupowej.

Telefon do kontaktu: Monika Krawczuk, 91 322 39 30

Decyzja o pozwoleniu do wprowadzenia do obrotu ww. środka

Program budowy w szkołach poidełek dla uczniów jest wspólną inicjatywą samorządu  Gminy Świnoujście i Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu. W ramach tego programu ZWiK Sp. z o.o.  dokonuje  zakupu i montażu źródełek do przygotowanych wewnętrznych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych. ZWiK Sp. z o.o. w Świnoujściu w ramach  programu przeprowadza także pierwsze badania laboratoryjne wody z poidełka, potwierdzające odpowiednią jakość wody.

Przypominamy, że Porozumienia zawarte na nowych zasadach zobowiązują Usługobiorców do każdorazowego pisemnego zgłaszania dokonania sporadycznej czynności określonej we wniosku, w odniesieniu do punktów czerpalnych w Lewobrzeżnej części Miasta Świnoujście.

Przez skuteczne zgłoszenie rozumie się zgłoszenie:

  • osobiste w siedzibie Spółki przy ul. Kołłątaja 4 w Dziale Zbytu pok. numer 18 lub 6,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając informację na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  • za pośrednictwem poczty – listem poleconym lub za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

Nieskuteczne zgłoszenie sporadycznej czynności określonej we wniosku spowoduje wypowiedzenie Porozumienia przez Spółkę.

Dane teleadresowe

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Kołłątaja 4
72-600 Świnoujście

NIP:855-00-24-412
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sąd rejestrowy:
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,
XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Lokalizacja
© 2016 Projekt i wykonanie: FN-Serwis Sp. J.