ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI w ŚWINOUJŚCIU
POGOTOWIE: 91 321 59 65 · WYŚLIJ WIADOMOŚĆ (SKARGI I WNIOSKI)
 

 

projekt

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania  Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

  1. Beneficjent
   Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
   72-600 Świnoujście
   ul. Kołłątaja 4
  2. Całkowity koszt projektu
   13 447 845,00 zł
  3. Kwota kwalifikowana
   8 231 491,76 zł
  4. Kwota dofinansowania
   6 996 767,99 zł
  5. Zadania
   Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu informuje, ze w zakresie realizacji umowy o dofinansowanie Nr POIS.02.03.00-00-0121/16 , zostały w terminie do końca kwietnia 2020 r. zrealizowane wszystkie zadania inwestycyjne . Całkowita koszt projektu wyniósł 13 447 845,00 zł w tym kwota dofinansowania 6 996 767,99 zł.

   1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Bydgoskiej w Świnoujściu
   2. Przebudowa sieci sanitarnej w ul. Wojska Polskiego w Świnoujściu z przeniesieniem przepompowni nr P4
   3. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Uzdrowiskowej w Świnoujściu ze zmianą lokalizacji przepompowni
   4. Rozbudowa monitoringu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
   5. Zakup pomp dla przepompowni ścieków - etap I
   6. Zakup pomp dla przepompowni ścieków - etap II
   7. Modernizacja bloku przeróbki osadów pościekowych
   8. Zakup wirówki
   9. Modernizacja bloku wykorzystania biogazu
   10. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Bałtyckiej w Świnoujściu - etap I
   11. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Bałtyckiej w Świnoujściu - etap II
   12. Zakup agregatów prądotwórczych
   13. Zakup wysokociśnieniowego samochodu do czyszczenia sieci kanalizacji sanitarnej
   14. Zakup mobilnej kamery do monitorowania sieci kanalizacji sanitarnej
   15. Zakup samochodu z hds do obsługi przepompowni ścieków
   16. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Steyera w Świnoujściu
  6. Przetargi

Procedura wyboru wykonawców oraz zawierania kontraktów w ramach projektu (pdf)

 

Informacja o realizacji umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia „ Modernizacja i budowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych Miasta Świnoujście- etap II oraz modernizacja oczyszczalni ścieków”

W dniu 02.05.2017 . ZWiK Sp. z o.o. w Świnoujściu podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę na dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 , Działanie 2.3” Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” dla projektu „ Modernizacja i budowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych Miasta Świnoujście- etap II oraz modernizacja oczyszczalni ścieków”.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 15 685 921,75 zł , z czego wydatki kwalifikowane stanowią kwotę 9 614 793,75 zł a wysokość dofinansowania 8 172 574,68 zł.

W ramach tej umowy ZWiK realizuje szereg inwestycji związanych z budową i modernizacją sieci kanalizacyjnych, wymianę niektórych urządzeń na oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę procesu unieszkodliwiana osadów pościekowych.

Podpisana mowa przewiduje także zwrot części poniesionych kosztów na inwestycje wykonane w 2016 r. tj: budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul.Bydgoskiej i budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Uzdrowiskowej w Świnoujściu ze zmianą lokalizacji przepompowni. Przewidziany jest także zwrot poniesionych kosztów na zakupioną w roku 2016 wirówkę osadów, stanowiącą istotny element wyposażenia oczyszczalni ścieków w Świnoujściu.

W tym roku w ramach dofinansowania z funduszy unijnych wykonana została przebudowa układu kanalizacji sanitarnej, polegająca na budowie nowej przepompowni ścieków przy ul. Wojska Polskiego. Ta przepompownia odbiera ścieki sanitarne z terenu Osiedla Posejdon. Wykonana zmiana lokalizacji pompowni, polegająca na znacznym odsunięciu jej od zabudowy mieszkaniowej i handlowej, zastosowanie urządzeń do przetłaczania ścieków o najwyższych standardach technicznych oraz filtrów węglowych na instalacji wentylacyjnej pompowni, skutkuje eksploatacją tego obiektu w sposób dużo mniej uciążliwy niż dotychczas funkcjonująca przepompownia ścieków.

Jak poinformował nas Zakład Wodociągów i Kanalizacji nie jest to ostatnia inwestycja realizowana w ramach podpisanej umowy o dofinansowanie.

 

ZWiK realizuje kolejne inwestycje w ramach środków pochodzących z umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia „ Modernizacja i budowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych Miasta Świnoujście- etap II oraz modernizacja oczyszczalni ścieków”

W ramach zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowy o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3” Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” dla projektu „ Modernizacja i budowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych Miasta Świnoujście- etap II oraz modernizacja oczyszczalni ścieków” ZWiK Sp. z o.o. w Świnoujściu zrealizował kolejne inwestycje związane z budową sieci kanalizacyjnych oraz modernizacją i eksploatacją infrastruktury kanalizacyjnej w mieście. W listopadzie został zrealizowany I etap budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Bałtyckiej od strony ul. Wojska Polskiego. Drugi etap realizowany będzie w 2019 r.

ZWiK   zakupił także samochód wyposażony w system kamer do inspekcji sieci kanalizacyjnej , zapewniający szybkie pozyskiwanie materiałów filmowych lub fotografii pokazujących obraz wnętrza rur kanalizacyjnych. Dodatkowym wyposażeniem jest kamera do inspekcji przyłączy kanalizacyjnych . Zakupiony sprzęt umożliwia szybką identyfikację stanu technicznego poszczególnych odcinków kanalizacji sanitarnej i określenie jej ewentualnych uszkodzeń.

Ponadto w ramach realizowanego projektu unijnego został zakupiony samochód do obsługi przepompowni ścieków ze specjalnym żurawiem umożliwiającym wyciągnięcie pomp ze zbiorników przepompowni , bez konieczności angażowania do tych czynności eksploatacyjnych dodatkowego sprzętu . W ramach   modernizacji pompowni ścieków wchodzących w skład systemu kanalizacji miejskiej w prawobrzeżnej części miasta zostało zakupionych także pięć nowych pomp do wyposażenia tych przepompowni.

W roku 2018 będzie kontynuowana realizacja projektu unijnego w zakresie rozbudowy monitoringu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz modernizacji urządzeń na oczyszczalni ścieków

 

Beneficjent projektu  unijnego informuje , że w przypadku  stwierdzenia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego  dotyczącego  realizacji  projektu unijnego istnieje możliwość zgłoszenia tego  faktu do Instytucji Zarządzającej za pośrednictwem niżej  wskazanej  strony internetowej:

https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/  lub na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane teleadresowe

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Kołłątaja 4
72-600 Świnoujście

NIP:855-00-24-412
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sąd rejestrowy:
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,
XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Lokalizacja
© 2016 Projekt i wykonanie: FN-Serwis Sp. J.