ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI w ŚWINOUJŚCIU
POGOTOWIE: 91 321 59 65 · WYŚLIJ WIADOMOŚĆ (SKARGI I WNIOSKI)

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O W ŚWINOUJŚCIU

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO: STARSZA/Y KSIĘGOWA/Y.

 

Nazwa zawodu/stanowisko: starsza/y księgowa/y.
Rodzaj umowy: na czas określony, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
Wymiar czasu pracy: pełny w godz. od 7.00 do 15.00.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
Wykształcenie: wyższe ekonomiczne.
Doświadczenie zawodowe: minimum 3 lata na stanowisku księgowej.
Doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych.
Biegła znajomość obsługi komputera, w tym pakiety MS Office.

WYMAGANIA POŻĄDANE:
Umiejętność samodzielnego organizowania i planowania pracy.

PROPONOWANY ZAKRES OBOWIĄZKÓW NA W/W STANOWISKU:

 • Obsługa elektroniczna systemu bankowego w tym drukowanie wyciągów bankowych i sporządzanie przelewów na podstawie zaakceptowanych dokumentów księgowych.
 • Windykacja należności od kontrahentów w tym sporządzanie wezwań do zapłaty i współpraca z Biurem Radców Prawnych ZWiK Sp. z .o.o.
 • Dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych w tym do rejestrów VAT.
 • Sporządzanie i sprawdzanie wydruków rejestrów VAT.
 • Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
 • Ewidencja wyposażenia pracowników.
 • Rozliczanie inwentaryzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia.
 • Sporządzanie i księgowanie deklaracji PFRON.
 • Ewidencja, analiza i kontrola ZFŚS w tym współpraca z Działem Zatrudnienia i Płac.
 • Sporządzanie not księgowych.
 • Analiza kont księgi głównej.

Wysokość wynagrodzenia (brutto): 4.200,00 zł

Data rozpoczęcia zatrudnienia: WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2021.

Dokumenty składać w siedzibie ZWiK Sp. z o.o. ul. Kołłątaja 4 w Świnoujściu w terminie do: 28.07.2021 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świnoujściu informuje, że w dniu 07.05.2021r w godzinach od 8.00 - 12.00 nastąpi przerwa w dostawie wody przy ulicy Karsiborskiej na odcinku od ulicy Grunwaldzkiej do ulicy Nowokarsiborskiej. Przerwa spowodowana będzie awarią przyłącza.

Za utrudnienia przepraszamy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu, informuję o udzieleniu wsparcia finansowego w wysokości 1.400,00 zł na stworzenie Ośrodka Egzaminacyjnego do przeprowadzenia Państwowego Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie / pracownik pomocniczy obsługi hotelowej dla uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Świnoujściu.

Powyższe wpisuje się w przyjęte przez naszą Spółkę standardy dotyczące wspierania inicjatyw społeczności lokalnej w zakresie edukacji młodzieży przebywającej w Specjalnych Ośrodkach Szkolno- Wychowawczych w celu wyrównywania ich szans w życiu.

W dniu 4 maja 2021r.(wtorek) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. będzie nieczynny. Powyższy dzień wyznaczony został jako dzień wolny od pracy za święto przypadające w sobotę 1 maja 2021 r. Podstawa prawna : art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze. zm.)

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W ŚWINOUJŚCIU

ogłasza nabór na stanowisko:

INSPEKTORA DS. TECHNICZNYCH / MISTRZA W WYDZIALE SIECI

Kandydaci na to stanowisko powinni posiadać:

 • wykształcenie – wyższe lub średnie techniczne; preferowany kierunek- inżynieria środowiska lub pokrewne.
 • wiedzę teoretyczną w zakresie sieci i przyłączy wod. –kan.
 • znajomość ustawy Prawo budowlane.
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość oraz umiejętność wykorzystywania pakietu MS Office

Dodatkowym atutem będzie:

 • posiadanie uprawnień budowlanych w zakresie sieci i przyłączy wod-kan
 • znajomość zasad kosztorysowania w zakresie robót dotyczących sieci i przyłączy wod-kan
 • wiedza praktyczna i doświadczenie w zakresie realizacji, eksploatacji sieci i przyłączy wod-kan

Do zakresu obowiązków m.in. należeć będzie: przygotowywanie dokumentów i procedur dla zadań inwestycyjnych i remontowych; prowadzenie eksploatacji sieci i przyłączy wod. kan.; organizacja pracy podległym pracownikom Wydziału Sieci; określanie szacunkowej wartości prac projektowych i budowy sieci wod-kan; opiniowanie zakresów merytorycznych projektów wykonywanych na zlecenie ZWiK ; redagowanie warunków przyłączenia do sieci wod. kan.; udział w odbiorach przyłączy i sieci wod.kan.

Zgłoszenia należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na formularzu „ kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie” dostępnym na stronie internetowej : http://www.zwik.swi.pl do dnia 12.05.2021r.

Wszelkich informacji udziela Dział Zatrudnienia i Płac tel. 91 321 42 86. W. 36.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świnoujściu informuje, że w związku z modernizacją sieci wodociągowej w ul. 1-go Maja, nastąpi przerwa w dostawie wody w całej dzielnicy Karsibór z wyjątkiem ul. Wąskiej oraz odcinka ul. 1-go Maja od ul.Mostowej do ul. Wąskiej od godziny 11:00 do 14:00 w dniu 25.03.2021r.

Za utrudnienia przepraszamy

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W ŚWINOUJŚCIU
ogłasza nabór na stanowiska:

Specjalisty ds. technicznych w Wydziale Oczyszczania Ścieków

Kandydaci na to stanowisko powinni posiadać:

 • Wykształcenie – wyższe; preferowane kierunki związane z oczyszczaniem ścieków lub średnie techniczne z co najmniej pięcioletnim doświadczeniem w zakresie eksploatacji oczyszczalni ścieków.
 • Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w prowadzeniu eksploatacji oczyszczalni ścieków oraz znajomość języka niemieckiego w mowie i w piśmie.
 • Umiejętność obsługi komputera i wykorzystywania danych zebranych w bazie danych oraz analizowania wyników.
 • Wymagana dyspozycyjność w przypadku zaistnienia awarii.

Do zakresu obowiązków m.in. należeć będzie współuczestnictwo w nadzorze nad prowadzeniem eksploatacji oczyszczalni ścieków, organizowanie działań oraz nadzór nad bieżącą pracą instalacji oczyszczalni ścieków, nadzór nad przebiegiem procesów technologicznych.

Nabór na w/w stanowisko związany jest docelowo z planowanym przez Spółkę zatrudnieniem na stanowisko Kierownika Wydziału Oczyszczania Ścieków.

Specjalisty ds. technicznych w Wydziale Produkcji Wody

 • Wykształcenie – wyższe techniczne; preferowane kierunki związane z uzdatnianiem wody
 • Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w prowadzeniu eksploatacji ujęć wody i stacji uzdatniania wody
 • Umiejętność obsługi komputera i wykorzystywania danych zebranych w bazie danych oraz analizowania wyników.
 • Wymagana dyspozycyjność w przypadku zaistnienia awarii

Do zakresu obowiązków m. in. należeć będzie współuczestnictwo w nadzorze nad prowadzeniem eksploatacji ujęć wody i stacji uzdatniania wody, organizowanie działań oraz nadzór nad bieżącą pracą instalacji ujęć i stacji uzdatniania wody, nadzór nad przebiegiem procesów technologicznych.

Nabór na w/w stanowisko związany jest docelowo z planowanym przez Spółkę zatrudnieniem na stanowisko Kierownika Wydziału Produkcji Wody.

Zgłoszenia należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na formularzu "kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie" dostępnym na stronie internetowej: http://www.zwik.swi.pl do dnia 28.02.2021r.
Wszelkich informacji udziela Dział Zatrudnienia i Płac tel. 91 321 42 86. W. 36.

2021rachmistrz

Nabór        Formularz

ZARZĄDZENIE
NR ZA/0114/2020, dnia 30.11.2020 r.

Prezesa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu 

w sprawie zasad udzielania prolongat płatności za dostawę wody i odbiór
ścieków, w związku z ograniczeniem działalności z powodu wprowadzenia stanu
epidemicznego w Polsce spowodowanego wirusem SARS-CoV-2

 

Pobierz pełną treść zarządzenia

Pobierz wniosek o udzielenie prolongaty

ZWiK Sp. z o.o. w Świnoujściu, informuje o udzieleniu wsparcia finansowego w wysokości 1000,00 zł na zakup art. spożywczych dla dzieci z Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Lubinie.

Oferowane dla dzieci i młodzieży z Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Lubinie wsparcie finansowe, wpisuje się w przyjęte przez naszą Spółkę standardy dotyczące wspierania inicjatyw społeczności lokalnej, w zakresie kształtowania i rozwijania postaw ludzkich, lepszego rozwoju dzieci i młodzieży przebywających w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych oraz wyrównywania ich szans w życiu.

Dane teleadresowe

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Kołłątaja 4
72-600 Świnoujście

NIP:855-00-24-412
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sąd rejestrowy:
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,
XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Lokalizacja
© 2016 Projekt i wykonanie: FN-Serwis Sp. J.