ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI w ŚWINOUJŚCIU
POGOTOWIE: 91 321 59 65 · WYŚLIJ WIADOMOŚĆ (SKARGI I WNIOSKI)
 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świnoujściu informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej, nastąpi przerwa w dostawie wody przy ulicy Grunwaldzkiej na odcinku od ul.Krzywej do Granicy od godziny 11:00 do 13:00 w dniu 31.03.2022r.
Za utrudnienia przepraszamy.

W związku z awarią możliwe czasowe pogorszenie jakości wody w innych częściach miasta.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świnoujściu informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej, nastąpi przerwa w dostawie wody przy ulicy Karsiborskiej na odcinku od ul.Grunwaldzkiej do ulicy Nowokarsiborskiej od godziny 08:00 do 10:00 w dniu 29.03.2022r.

W związku z awarią możliwe są czasowe pogorszenie jakości wody w innych częściach miasta.

Za utrudnienia przepraszamy.

Informujemy, że z powodu modernizacji sieci wodociągowej w ul. Grunwaldzkiej, nastąpi przerwa w dostawie wody w nocy 28.03.2022r/29.03.2022r., w godzinach od 22.00 do godz. 04.00 dla ulic:

- Krzywa 1- 1D,
- Odrowców,
- Wielkopolska 1 - 7
- Grunwaldzka od ul Krzywej do ul. Nowokarsiborskiej
- od skrzyżowania ulicy Krzywej z ul. Grunwaldzką w kierunku granicy.

Jednocześnie informujemy o możliwym spadku ciśnienia w sieciach wodociągowych w lewobrzeżnej części Świnoujścia.

Za utrudnienia przepraszamy.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świnoujściu informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej, nastąpi przerwa w dostawie wody przy ulicy Wyspiańskiego na odcinku od ulicy Piastowskiej do ulicy Niedziałkowskiego od godziny 12:00 do 15:00 w dniu 24.03.2022r.

W związku z awarią możliwe czasowe pogorszenie jakości wody w innych częściach miasta.

Za utrudnienia przepraszamy.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świnoujściu informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej, nastąpi przerwa w dostawie wody przy ulicy Karsiborskiej na odcinku od ulicy Grunwaldzkiej do ulicy Nowokarsiborskiej od godziny 08:00 do 10:00 w dniu 24.03.2022r.

W związku z awarią możliwe czasowe pogorszenie jakości wody w innych częściach miasta.

Za utrudnienia przepraszamy.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu informuje, że w związku z dostosowywaniem zintegrowanego systemu informatycznego do nowych przepisów prawa obowiązujących od dnia 01.01.2022 r. w najbliższych dniach mogą wystąpić opóźnienia w dostarczaniu faktur, jak również mogą wystąpić zakłócenia w dostępie do E-BOKA.

W związku z powyższym za zaistniałą sytuację przepraszamy i prosimy Państwa o cierpliwość.

Informujemy również, że z informacji uzyskanych z Urzędu Miasta w Świnoujściu, deklaracje o wysokości opłat za śmieci należy składać w terminie do 15 lutego 2022 r. oraz, że Spółka dopilnuje, aby przekazać Państwu wszystkie faktury wraz z informacją o zużyciu wody za 2021 r. do dnia 4 lutego 2022 r.

Zgłoszenia wymiany wodomierza-podlicznika w celu dokonania oplombowania wodomierza można dokonać osobiście w naszym Zakładzie przy ul. Daszyńskiego 38, pisemnie na adres Spółki tj. ul. Kołłątaja 4 lub ul. Daszyńskiego 38, telefonicznie (nr tel. (091) 321-59-65 wew. 32) lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Po dokonaniu wymiany wodomierz wymontowany prosimy pozostawić do wglądu naszych pracowników, którzy będą zakładać plombę na nowy wodomierz.

Jednocześnie informujemy, iż usługa odbioru i plombowania podlicznika, inaczej niż wodomierza głównego, jest usługą płatną, co wynika z faktu, iż koszty z tym związane nie dotyczą wszystkich odbiorców wody i nie mogą być wliczane do ceny dostawy wody. Podstawowy koszt tej usługi, w przypadku jej realizowania w terminie wskazanym przez odbiorcę, wg aktualnie zatwierdzonego cennika usług dodatkowych, to kwota – 74,00 zł netto + VAT (brutto: 91,02 zł). Istnieje jednak możliwość zastosowania obniżonej opłaty – 12,20 zł + VAT (brutto: 15,01 zł), w przypadku skorzystania z usługi grupowej, w ramach której ZWiK dokona we wskazanym dalej dniu plombowania podliczników w zgłoszonych lokalach. Usługa grupowego plombowania, jest świadczona, w roku 2021, w drugi i czwarty piątek miesiąca, w godzinach od 7:30-15:00, przy czym dotyczy to tych dni, które są dniami roboczymi. Warunkiem skorzystania z usługi grupowej jest przesłanie elektroniczne lub złożenie w sekretariacie ZWiK, zdjęć ze stanami licznika wodomierza zdemontowanego i nowozainstalowanego, w ciągu trzech dni roboczych od daty wymiany i zapewnienie obecności lokatora, w najbliższy piątek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, w godzinach od 7:30 do 15:00, w celu wykonania odbioru i plombowania wodomierza. W wyjątkowych sytuacjach losowych, po kontakcie telefonicznym jak wyżej podano, możliwe jest wykonanie usługi w kolejny piątek ze wskazanych. Zdjęcia można przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wraz z informacją o adresie lokalu, gdzie dokonano wymiany i telefonem kontaktowym do odbiorcy.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu, informuje o udzieleniu wsparcia finansowego w wysokości 2.500,00 zł na przystosowanie pomieszczenia gospodarczego na pomieszczenie do praktyki nauki zawodu zajęć realizowanych dla kierunku: pracownik pomocniczy obsługi hotelowej w Branżowej Szkole I Stopnia. W Branżowej Szkole uczą się uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Powyższe wpisuje się w przyjęte przez naszą Spółkę standardy dotyczące wspierania inicjatyw społeczności lokalnej w zakresie edukacji młodzieży przebywającej w Specjalnych Ośrodkach Szkolno- Wychowawczych w celu wyrównywania ich szans w życiu.

Wobec wzrostu zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w obliczu odpowiedzialności za zdrowie własne, współpracowników i petentów, w celu zapewnienia bezpieczeństwa w obiektach Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu (zw. dalej ZWiK) ogranicza się z dniem 15.11.2021 r. wstęp dla osób z zewnątrz do obiektu ZWiK zlokalizowanego przy ul. Daszyńskiego 38 w Świnoujściu. Obsługa interesantów w tym w obiekcie będzie realizowana zdalnie poprzez :

  1. Obsługa interesantów przez pracowników Wydziału Sieci – tel. 91 321 59 65 , e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
  2. Pogotowie wod. – kan - tel. 91 321 59 65 .
  3. Interwencje w sprawie sieci kanalizacyjnej – tel. 91 321 59 35 , e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
  4. Kontakt osobisty w siedzibie ZWiK w sprawach pilnych, niecierpiących zwłoki, które nie mogą być załatwione w sposób określony powyżej, możliwy jest po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr tel: 91 321 59 65.
Dane teleadresowe

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Kołłątaja 4
72-600 Świnoujście

NIP:855-00-24-412
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sąd rejestrowy:
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,
XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Lokalizacja
© 2016 Projekt i wykonanie: FN-Serwis Sp. J.