ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI w ŚWINOUJŚCIU
POGOTOWIE: 91 321 59 65 · WYŚLIJ WIADOMOŚĆ (SKARGI I WNIOSKI)
 

Uprzejmie informujemy, iż w wyniku przeprowadzonych działań naprawczych, jakość wody w sieci wodociągowej w kwartale ulic Żeromskiego 31 do Żeromskiego 21, cała ul. M. Konopnickiej oraz dla budynków przy ul. B. Prusa 7 i 9 w Świnoujściu przy ul. Olsztyńskiej nie wykazuje przekroczenia norm mikrobiologicznych. Woda nadaje się do spożycia bez ograniczeń.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świnoujściu w dniu dzisiejszym tj. 18.07.2022 r. wydał stwierdzenie przydatności wody do spożycia ( w załączeniu).

Za utrudnienia w poprzednich dniach przepraszamy
Zarząd ZWiK sp. z o.o.

2022 07 18 sanepid

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W ŚWINOUJŚCIU
ogłasza nabór na stanowisko:

Kierownik Laboratorium Wody i Ścieków

Kandydaci na to stanowisko powinni posiadać:

 • Wykształcenie wyższe o kierunku biologia, biotechnologia, chemia lub pokrewne;
 • Doświadczenie zawodowe : co najmniej 5-letnie w w pracy w laboratorium chemicznym lub mikrobiologicznym
 • Znajomość obsługi aparatury laboratoryjnej
 • Znajomość wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025

Dodatkowym atutem będzie:

 • Doświadczenie w pracy w laboratorium akredytowanym

Do zakresu obowiązków, należeć będzie m.in.:

 • Kierowanie całokształtem działalności laboratorium oraz pracą podległych pracowników,
 • Ustalanie i zatwierdzanie metodyki badań,
 • Prowadzenie instruktażu pracowników laboratorium w zakresie poboru prób, wykonywania analiz, obsługi sprzętu laboratoryjnego,
 • Analizowanie prowadzonych przez podległą komórkę badań i przedstawianie wniosków,
 • Prowadzenie dokumentacji z wykonywanych analiz,
 • Prowadzenie dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością w laboratorium
 • Prowadzenie nadzoru nad eksploatacją urządzeń będących na wyposażeniu laboratorium

Zgłoszenia należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na formularzu „ kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie” dostępnym na stronie internetowej : http://www.zwik.swi.pl do dnia 20.06.2022r

Wszelkich informacji udziela Dział Zatrudnienia i Płac tel. 91 321 42 86. W. 36.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu informuje, że do odwołania zostaje zawieszone przyjmowanie zleceń na pobieranie oraz wykonywanie analiz próbek wody. Jednocześnie informujemy o możliwości zlecenia badań wody do następujących firm:

 1. Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o.
  ul. 3 Maja 14/2
  72-200 Nowogard
  tel. (91) 39 20 711
  https://www.puwis.pl

 2. SGS Polska Sp. z o.o.
  ul. Jana Kazimierza 3
  01-248 Warszawa
  tel. (22) 329 22 22
  https://www.sgs.pl

 3. GBA Polska Sp. z o.o.
  Łajski, ul. Kościelna 2a
  05-119 Legionowo
  Tel. (22) 783 17 34
  https://www.gba-polska.pl

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W ŚWINOUJŚCIU

ogłasza nabór na stanowisko:

 • MONTER SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ

Kandydaci na to stanowisko powinni posiadać:

 • wykształcenie – zawodowe lub średnie techniczne.
 • prawo jazdy kat. B

Dodatkowym atutem będzie:

 • wykształcenie o specjalności: sieci i instalacje wod. kan. lub inne techniczne

Do zakresu obowiązków należeć będzie m.in. wymiana i remonty przyłączy wod.-kan; wymiana wodomierzy; bieżąca eksploatacja sieci i przyłączy wod. kan.

Zgłoszenia należy składać w Dziale Zatrudnienia i Płac lub w sekretariacie na formularzu „ kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie” dostępnym na stronie internetowej : http://www.zwik.swi.pl.

Wszelkich informacji udziela Dział Zatrudnienia i Płac tel. 91 321 42 86. W. 36. lub Kierownik Wydziału Sieci tel. 665 125 503.

W związku z pojawieniem się informacji o złej jakości wody w sieci Zakład Wodociągów i Kanalizacji informuje, że woda podawana do sieci miejskiej jest zgodna z obowiązującymi przepisami i nadaje się do spożycia.

Wczoraj w godzinach rannych zostało wyłączona stacja uzdatniania wody Granica, na wejściu której stwierdzone zostały bakterie grupy coli . W wodzie nie stwierdzono bakterii kałowych. Obecnie woda do sieci miejskiej podawana jest tylko ze stacji uzdatniania Wydrzany, co skutkuje obniżonym ciśnieniem wody w sieci.

Zgodnie z procedurą zostały pobrane próby kontrolne z wszystkich studni ujęcia wody Granica i stacji uzdatniania dla szybkiego zweryfikowania źródła zanieczyszczenia i dezynfekcji układu.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu informuje, że w związku z dostosowywaniem zintegrowanego systemu informatycznego do nowych przepisów prawa obowiązujących od dnia 01.01.2022 r. w najbliższych dniach mogą wystąpić opóźnienia w dostarczaniu faktur, jak również mogą wystąpić zakłócenia w dostępie do E-BOKA.

W związku z powyższym za zaistniałą sytuację przepraszamy i prosimy Państwa o cierpliwość.

Informujemy również, że z informacji uzyskanych z Urzędu Miasta w Świnoujściu, deklaracje o wysokości opłat za śmieci należy składać w terminie do 15 lutego 2022 r. oraz, że Spółka dopilnuje, aby przekazać Państwu wszystkie faktury wraz z informacją o zużyciu wody za 2021 r. do dnia 4 lutego 2022 r.

Zgłoszenia wymiany wodomierza-podlicznika w celu dokonania oplombowania wodomierza można dokonać osobiście w naszym Zakładzie przy ul. Daszyńskiego 38, pisemnie na adres Spółki tj. ul. Kołłątaja 4 lub ul. Daszyńskiego 38, telefonicznie (nr tel. (091) 321-59-65 wew. 32) lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Po dokonaniu wymiany wodomierz wymontowany prosimy pozostawić do wglądu naszych pracowników, którzy będą zakładać plombę na nowy wodomierz.

Jednocześnie informujemy, iż usługa odbioru i plombowania podlicznika, inaczej niż wodomierza głównego, jest usługą płatną, co wynika z faktu, iż koszty z tym związane nie dotyczą wszystkich odbiorców wody i nie mogą być wliczane do ceny dostawy wody. Podstawowy koszt tej usługi, w przypadku jej realizowania w terminie wskazanym przez odbiorcę, wg aktualnie zatwierdzonego cennika usług dodatkowych, to kwota – 74,00 zł netto + VAT (brutto: 91,02 zł). Istnieje jednak możliwość zastosowania obniżonej opłaty – 12,20 zł + VAT (brutto: 15,01 zł), w przypadku skorzystania z usługi grupowej, w ramach której ZWiK dokona we wskazanym dalej dniu plombowania podliczników w zgłoszonych lokalach. Usługa grupowego plombowania, jest świadczona, w roku 2021, w drugi i czwarty piątek miesiąca, w godzinach od 7:30-15:00, przy czym dotyczy to tych dni, które są dniami roboczymi. Warunkiem skorzystania z usługi grupowej jest przesłanie elektroniczne lub złożenie w sekretariacie ZWiK, zdjęć ze stanami licznika wodomierza zdemontowanego i nowozainstalowanego, w ciągu trzech dni roboczych od daty wymiany i zapewnienie obecności lokatora, w najbliższy piątek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, w godzinach od 7:30 do 15:00, w celu wykonania odbioru i plombowania wodomierza. W wyjątkowych sytuacjach losowych, po kontakcie telefonicznym jak wyżej podano, możliwe jest wykonanie usługi w kolejny piątek ze wskazanych. Zdjęcia można przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wraz z informacją o adresie lokalu, gdzie dokonano wymiany i telefonem kontaktowym do odbiorcy.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu, informuje o udzieleniu wsparcia finansowego w wysokości 2.500,00 zł na przystosowanie pomieszczenia gospodarczego na pomieszczenie do praktyki nauki zawodu zajęć realizowanych dla kierunku: pracownik pomocniczy obsługi hotelowej w Branżowej Szkole I Stopnia. W Branżowej Szkole uczą się uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Powyższe wpisuje się w przyjęte przez naszą Spółkę standardy dotyczące wspierania inicjatyw społeczności lokalnej w zakresie edukacji młodzieży przebywającej w Specjalnych Ośrodkach Szkolno- Wychowawczych w celu wyrównywania ich szans w życiu.

Wobec wzrostu zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w obliczu odpowiedzialności za zdrowie własne, współpracowników i petentów, w celu zapewnienia bezpieczeństwa w obiektach Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu (zw. dalej ZWiK) ogranicza się z dniem 15.11.2021 r. wstęp dla osób z zewnątrz do obiektu ZWiK zlokalizowanego przy ul. Daszyńskiego 38 w Świnoujściu. Obsługa interesantów w tym w obiekcie będzie realizowana zdalnie poprzez :

 1. Obsługa interesantów przez pracowników Wydziału Sieci – tel. 91 321 59 65 , e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
 2. Pogotowie wod. – kan - tel. 91 321 59 65 .
 3. Interwencje w sprawie sieci kanalizacyjnej – tel. 91 321 59 35 , e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
 4. Kontakt osobisty w siedzibie ZWiK w sprawach pilnych, niecierpiących zwłoki, które nie mogą być załatwione w sposób określony powyżej, możliwy jest po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr tel: 91 321 59 65.
Dane teleadresowe

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Kołłątaja 4
72-600 Świnoujście

NIP:855-00-24-412
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sąd rejestrowy:
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,
XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Lokalizacja
© 2016 Projekt i wykonanie: FN-Serwis Sp. J.