ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI w ŚWINOUJŚCIU
POGOTOWIE: 91 321 59 65 · WYŚLIJ WIADOMOŚĆ (SKARGI I WNIOSKI)
 

Przed zasypaniem wykonanego przyłącza należy zgłosić przyłącze do odbioru.
Odbiór techniczny sieci wod.-kan. w zakresie próby technicznej wodociągu i przeglądu kanalizacji oraz odbiór końcowy winien się odbyć w obecności przedstawiciela ZWiK.
Do odbioru końcowego nowobudowanego przyłącza lub sieci wodociągowej i kanalizacyjnej inwestor winien dostarczyć:

  • ważne warunki przyłączenia do sieci miejskiej wydane przez ZWiK.
  • jeden egzemplarz dokumentacji projektowej powykonawczej podpisanej przez uprawnionego wykonawcę robót i sporządzonej na egzemplarzu z oryginalnym uzgodnieniem ZWiK.
  • jeden egzemplarz geodezyjnego szkicu powykonawczego i inwentaryzacji wybudowanego uzbrojenia podziemnego wod.-kan.
  • protokół z dokonania próby ciśnienia, wynik badania wody wykonany przez uprawnioną jednostkę (Terenową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną, laboratorium wody ZWiK lub inne).

Pracownik Wydziału Sieci sprawdza zgodność wykonania przyłącza z projektem technicznym i sztuką budowlaną, zastrzega sobie możliwość dokonania sprawdzenia drożności i szczelności wykonanego przyłącza. Po spełnieniu w/w warunków ZWiK wystawia PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO-protokół ten jest niezbędny do odbioru budynku przez Wydział Architektury Urzędu Miasta.

Dane teleadresowe

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Kołłątaja 4
72-600 Świnoujście

NIP:855-00-24-412
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sąd rejestrowy:
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,
XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Lokalizacja
© 2016 Projekt i wykonanie: FN-Serwis Sp. J.